VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ PRE KLUB VODNÉHO LYŽOVANIA TRIXEN

Vážení priatelia!

 

Aj tento rok môžete darovať 2% z Vašich daní Klubu vodného lyžovania TRIXEN.

Aj vďaka tejto pre nás významnej pomoci môžeme podporovať našich športovcov a vytvárať im lepšie podmienky pre celkovú športovú prípravu.

Aj vďaka takejto podpore sme úspešne reprezentovali Slovensko aj naše mesto na vrcholných súťažiach a mnohých medzinárodných podujatiach. (Výsledky klubu)

Aj vďaka týmto prostriedkom môžeme vylepšovať služby a servis pre návštevníkov areálu „TRIXEN WAKE & SKI PARK“ a organizovať rôzne športové podujatia pre top športovcov ale i úplných začiatočníkov.

ĎAKUJEME ZA POMOC A PODPORU ☺

 

 

Ako darovať 2% z Vašich daní?

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

A) Fyzické osoby zamestnanci

Postup krokovVyhláseniePotvrdenie o zaplatení dane

 

B) Fyzické osoby (podávajú si sami Daňové priznanie)

Postup krokov

 

C) Právnické osoby

Postup krokov

 

 

Naše údaje:

 

Obchodné meno/Názov: Klub vodného lyžovania TRIXEN

Sídlo/Orientačné číslo/PSČ/Obec: Garbiarska 5, 040 01 Košice

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa/IČO/SID: 35 507 781

 

 

Dôležité termíny:

 

15.02.2017 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2017 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

01.05.2017 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

www.rozhodni.sk

Wake & Ski Park Košice

Sídlisko nad Jazerom, 040 12 Košice, Slovak Republic

Phone: +421 - 903 623 112

E-mail: mail@trixen.sk

www.trixen.sk