VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ PRE KLUB VODNÉHO LYŽOVANIA TRIXEN

Vážení priatelia!

 

* Aj tento rok môžete darovať 2% z Vašich daní Klubu vodného lyžovania TRIXEN.

* Aj vďaka tejto pre nás významnej podpore môžeme podporovať našich športovcov a vytvárať im lepšie podmienky pre tréning a celkovú športovú prípravu.

* Aj vďaka vašej podpore sme úspešne reprezentovali Slovensko aj naše mesto Košice na vrcholných súťažiach a mnohých medzinárodných podujatiach. (Výsledky klubu)

* Aj vďaka týmto prostriedkom môžeme vylepšovať služby a servis pre návštevníkov areálu „TRIXEN PARK KOŠICE“ a organizovať medzinárodné športové podujatia ale i akcie s voľným vstupom pre úplných začiatočníkov so zameraním na deti a mládež.

 

ĎAKUJEME ZA POMOC A PODPORU ☺

 

Ako darovať 2% z Vašich daní?

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

A) Fyzické osoby zamestnanci

Postup krokov, Vyhlásenie

 

B) Fyzické osoby (podávajú si sami Daňové priznanie)

Postup krokov

 

C) Právnické osoby

Postup krokov

 

D) Dobrovoľníctvo

Postup krokov

 

 

Naše údaje:

 

Obchodné meno/Názov: Klub vodného lyžovania TRIXEN

Sídlo/Orientačné číslo/PSČ/Obec: Garbiarska 5, 040 01 Košice

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa/IČO/SID: 35 507 781

 

 

Dôležité termíny:

 

15.02.2023 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

*Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

*Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

30.04.2023 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

www.rozhodni.sk

TRIXEN Park Košice

Sídlisko nad Jazerom, 040 12 Košice, Slovak Republic

Phone: +421 - 903 623 112

E-mail: mail@trixen.sk

www.trixen.sk