ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE, JEJ POUŽITIE, VÝHODY, ZVEREJNENIE

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

2020

 

1. MESTO KOŠICE / MLÁDEŽNÍCKY FOND

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

2. MESTO KOŠICE / FOND AKTIVÍT / SLOVAK OPEN 2020 / KOŠICE

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

3. SZVW / MLÁDEŽ DO 23 ROKOV

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

4. SZVW / CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

5. SZVW / M SR DOSPELÝCH A JUNIOROV 2020 / KOŠICE

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

6. SZVW / OSTATNÁ ČINNOSŤ

a) zmluva

b) vyúčtovanie

 

7. SPONZORSKÁ ZMLUVA / SPEDOS Slovensko, spol. s r.o.

a) Sponzorská zmluva

b) Vyúčtovanie

 

8. SPONZORSKÁ ZMLUVA / IQS, s.r.o.

a) Sponzorská zmluva

b) Vyúčtovanie

 

9. SPONZORSKÁ ZMLUVA / JGC s.r.o.

a) Sponzorská zmluva

b) Vyúčtovanie

__________________________________________________

 

2019

 

1.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

2.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

3.) SZVW / MŠVVAŠ SR - ŠPORT MLÁDEŽE

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

4.) SPONZORSKÁ ZMLUVA - SPEDOS SLOVENSKO

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

5.) SPONZORSKÁ ZMLUVA - IQ SERVIS, a. s.

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

__________________________________________________

 

2018

 

1.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

a - zmluva

 

2.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

a - zmluva

 

3.) SZVW / MŠVVAŠ SR - ŠPORT MLÁDEŽE

a - zmluva

 

4.) SPEDOS - SPONZORSKÁ ZMLUVA

a - zmluva

 

5.) KOBA STEEL - SPONZORSKÁ ZMLUVA

a - zmluva

__________________________________________________

 

2017

 

1.) ZMLUVA O FINANČNEJ PODPORE ŠPORTOVÉHO KLUBU - SZVW

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

2.) SPONZORSKÁ ZMLUVA SPEDOS

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

3.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

4.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU / INDIVIDUÁLNY ŠPORT

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

5.) SPONZORSKÁ ZMLUVA IQ SERVIS

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

6.) SPONZORSKÁ ZMLUVA CASTE Slovakia, s.r.o.

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

__________________________________________________

 

2016

 

1.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

2.) DOTÁCIA MESTO KOŠICE - FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU / INDIVIDUÁLNY ŠPORT

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

3.) SPONZORSKÁ ZMLUVA KOBA STEEL

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

4.) SPONZORSKÁ ZMLUVA BS KOŠICE

a - zmluva

b - použitie finančných prostriedkov

 

TRIXEN Park Košice

Sídlisko nad Jazerom, 040 12 Košice, Slovak Republic

Phone: +421 - 903 623 112

E-mail: mail@trixen.sk

www.trixen.sk